SVB – Zasiłek rodzinny w Holandii

Państwo rekompensuje częściowo koszty wychowania i opieki nad dziećmi do 18
lat, wypłacając rodzicom zasiłek rodzinny (kinderbijslag). To, czy zasiłek rodzinny
się należy, i w jakiej wysokości, reguluje Algemene Kinderbijslagwet (AKW). O
zasiłek rodzinny mogą ubiegać się osoby pracujące na terenie Holandii.
Zasiłek rodzinny przeznaczony jest na pokrycie kosztów utrzymania i opieki dzieci
własnych, a także:

 • dzieci adoptowanych,
 • dzieci, dla których jesteśmy rodziną zastępczą,
 • pasierbów,
 • innych dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie.
  Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego na dzieci mieszkające poza granicami
  Holandii, należy spełnić trzy warunki:
 • dziecko musi mieszkać w kraju członkowskim UE albo w kraju, z którym Holandia
  ma podpisaną umowę;
 • należy przedstawić koszty utrzymania dziecka okazując bankowe lub pocztowe
  dowody wpłat i wypłat, potwierdzenia przelewów, (internetowe) wyciągi z konta,
  czeki itp;
 • jeżeli pobierasz zasiłek 500+ w Polsce Holandia wypłaci różnicę po odjęciu
  wysokości Polskiego zasiłku.

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka:

 • od 0 do 5 lat 249,31 euro
 • od 6 do 11 lat 302,74 euro
 • od 12 do17 lat 356,16 euro