Zasiłek rodzinny w Niemczech

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. obywatele polscy pracujący w
Niemczech mają możliwość ubiegania się o zasiłek rodzinny przyznawany przez
niemiecką Familienkasse.

O niemieckie świadczenia na dzieci mogą ubiegać się:

 • matki samotnie wychowujące dzieci w Polsce, pod warunkiem, że ojciec
  dziecka mieszka i pracuje w Niemczech.
 • pracownik sezonowy pod warunkiem, że 90% uzyskanych przez niego
  dochodów jest w Niemczech.
 • pracownik oddelegowany z firmy polskiej lecz podlegający ubezpieczeniu
  społecznemu w Niemczech.
 • Niemiecki zasiłek rodzinny (Kindergeld) można pobierać na dzieci aż do 25
  roku życia pod warunkiem, że dziecko uczy się lub studiuje. Kindergeld
  można także pobierać na dzieci przysposobione.

Od 01 stycznia 2023 r. zasiłek rodzinny w Niemczech wynosi odpowiednio 250 euro
miesięcznie na każde dziecko.

Jeżeli pobieramy w Polsce zasiłek 500+ to kwota niemieckiego zasiłku będzie o 500
zł pomniejszona.