Anglia – podatek

Zwrot podatku z Anglii przysługuje każdemu kto był legalnie zatrudniony. Rok podatkowy w Anglii trwa od 06 kwietnia danego roku do 05 kwietnia roku następnego.
Można się ubiegać o odzyskanie podatku za ostatnie 4 lata.
O zwrot podatku możesz się starać po zakończeniu roku podatkowego lub jeżeli wróciłeś do Polski i nie masz zamiaru powrócić do pracy w UK przed 5 kwietnia danego roku.
Aby rozliczyć się z Anglii należy przedstawić dokumenty urzędowe P60 i P45 lub State of Earning otrzymane od pracodawców.