Belgia – podatek

Zwrot nadpłaconego podatku z Belgii przysługuje każdej osobie, która legalnie
pracowała na terenie Belgii oraz, za którego pracodawca odprowadzał podatek.
Podstawą do złożenia zeznania podatkowego i tym samym uzyskania zwrotu z
urzędu skarbowego są dokumenty podatkowe, które uzyskuje się od pracodawcy-
 Loonfiche.

Jeżeli uzyskane w Belgii dochody stanowią 75% wszystkich dochodów podatnika (z
wszystkich krajów), to osoba taka jest uprawniona do otrzymania ulgi podatkowej.

Rozliczając się z dochodów z Belgii należy ujawnić wszystkie dochody (również z
pracy z innych krajów).