Zasiłek rodzinny w Austrii

Prawo do zasiłku rodzinnego mają rodzice, których dzieci nie ukończyły 18 roku
życia. Na dzieci do 24 roku życia przysługuje prawo do zasiłku pod warunkiem, że są
w trakcie nauki, praktyk, studiów.
Wysokość zasiłku rodzinnego w Austrii Familienbeihilfe od 2023 r. wynosi:

  • 120,60 euro – od urodzenia do 3. roku życia dziecka,
  • 129,00 euro – od 3. do 10. roku życia,
  • 149,70 euro – od 10. do 19. roku życia,
  • 174,70 euro – od 19. do 24. roku życia.

Jeżeli w Polsce pobierane jest świadczenie 500 + to Austriacki zasiłek rodzinny jest
pomniejszony o kwotę 500 zł.