Niemcy – podatek

Jeżeli pracowałeś legalnie na terenie Niemiec i od Twoich zarobków został
odprowadzony podatek od wynagrodzenia, możesz starać się o zwrot podatku.
Odliczenia oraz ulgi, które mamy możliwość wliczyć:

  • ulgi na każde dziecko uczące się i będące na naszym utrzymaniu,
  • ulgę z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
  • koszty dojazdów do pracy, podróży służbowych,
  • koszty związane z wykonywaniem pracy, np. ubranie służbowe


Do rozliczenia podatku będziemy potrzebować karty podatkowej (Lohsteuerkarte
lub Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
). Należy
pamiętać, że jeżeli w danym roku podatkowym pracowaliśmy u kilku pracodawców
powinniśmy otrzymać wszystkie karty podatkowe. Rozliczyć się musimy najpóźniej
do 31 lipca następnego roku. Na rozliczenie z niemieckim fiskusem prawo
podatkowe przewiduje 4 lata.