Norwegia – podatek

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego mają wszystkie osoby, które pracowały
w Norwegii i rozliczane są przez Centralny Urząd Skarbowy ds. Cudzoziemców w
Stavanger na podstawie karty podatkowej Skattekort . Osoby, które rozliczane
będą w lokalnym urzędzie skarbowym, nie mają takiego obowiązku, wówczas
wtedy zostaną one rozliczone automatycznie, czyli bez uwzględnienia jakichkolwiek
korzystnych odliczeń .

Termin składania zeznań podatkowych w Norwegii upływa z dniem 30 kwietnia
następnego roku.

Odliczenia oraz ulgi, które mamy możliwość wliczyć:

  • koszty zakwaterowania,
  • koszty wyżywienia,
  • koszty opłat za prąd,
  • koszty podróży do Polski, które ponieśliśmy we własnym zakresie,
  • koszty dojazdu do pracy na terenie Norwegii,
  • hipoteka w Polsce lub innym kraju EOG,
  • odpis odsetek od kredytu.