Austria – podatek

Dokumentem na podstawie, którego rozlicza się podatek austriacki jest Lohnzettel
austriacka karta podatkowa wydawana na koniec roku rozliczeniowego.
O zwrot podatku austriackiego może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w
Austrii, a jego pracodawca odprowadzał z tego tytułu składki na podatek od
wynagrodzenia.
Termin odesłania deklaracji podatkowych za 2022 rok mija 30 kwietnia 2023.
Natomiast wszelkie korekty rozliczenia można dokonywać do trzech lat wstecz. Co
oznacza, że obecnie istnieje możliwość rozliczenia lat 2022, 2021, 2020.

Od roku 2021 dochody uzyskane na terenie Austrii muszą być także wykazane w
rocznym zeznaniu podatkowym w Polsce na PIT 36. Należy obliczyć łączny podatek
od dochodów osiągniętych w obu krajach. Jeżeli podatek zapłacony w Austrii jest
niższy od podatku polskiego, to podatnik musi różnię dopłacić w Polsce