Polityka prywatności

 1. Dane Administratora Danych
  Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma Europodatki.eu, z którą możesz się skontaktować:
 • listownie: ul. Wolności 1, 47-300 Krapkowice
 • mailowo:   biuro@europodatki.eu
 1. Cele przetwarzania danych osobowych
  Twoje dane osobowe przekazane w związku z korzystaniem z
  domeny  https://europodatki.eu  i Twoją aktywnością w tym zakresie, będą przetwarzane
  w celu informowania o prowadzonej działalności, udzielania informacji, oraz ewentualnie
  w celu nawiązania kontaktu.
 2. Wymogi
  Korzystanie z domeny i Twoja aktywność w tym zakresie jest równoznaczna z
  wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie
  zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz nasz prawnie uzasadniony interes,
  polegający na informowaniu o prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody
  na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Przekazywanie danych
  Twoje dane osobowe będą przekazywane do podmiotów, które z nami współpracują w
  zakresie obsługi IT.
 6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Twoje prawa
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – wycofanie
  zgody jest możliwe w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z
  prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
  W celu wykonania swoich praw z zakresu ochrony danych osobowych, skontaktuj się z
  nami (dane kontaktowe zostały podane w punkcie nr 1).
 1. Prawo wniesienia skargi

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.